Loading...

Byggeleder

Som byggeleder hos JCN bolig har du ansvar for den daglige praktiske ledelse af byggepladsen. Byggeledere varetager således udfærdigelsen af detailtidsplaner og produktionsplaner, koordineringen mellem de enkelte håndværkere, afholdelse af byggemøder og sikkerhedsmøder, samt øvrige opgaver der naturligt henhører under generel byggeledelse.

Desuden er byggelederen sparringspartner for Projektchefen/Projektlederen ved prissætning af ekstraarbejder til bygherren og vurdering af fagentreprenørernes ekstrakrav, ligesom han sammen med projektchefen er ansvarlig for indgåelse af akkordaftaler med egne håndværkere på pladsen.

Byggelederen vil typisk have en håndværksmæssig uddannelse og en del praktisk erfaring fra byggeri som baggrund.

keyboard_arrow_up