Loading...

Fagformand

Som fagformand er man dedikeret til firmaets større fagentrepriser. Som oftest som en del af JCN Bolig totalentreprise. Formanden skal bistå den projektansvarlige med at lede den pågældende faggruppe på den aktuelle byggeplads. Arbejdet vil efter nærmere aftale med den projektansvarlige hovedsageligt være projektgennemgang med de udførende medarbejdere i forbindelse med akkordtildeling, igangsætning af arbejdet, instruere de udførende medarbejdere, føre tilsyn med arbejdet, bestilling af materialer (ikke afkald da det foretages af sjakket), deltage i byggemøder og planlægningsmøder samt udføre ad hoc opgaver.

Formanden forventes, at medvirke til at oplære og påvirke den pågældende faggruppe til at udføre en god og samvittighedsfuld arbejdsindsats, samt sikre at der altid bliver udført et godt kvalitetshåndværk, og tilse at udførende sjak også retter evt. fejl og mangler. Ud over kvaliteten af arbejdet skal ­­­­­formanden føre tilsyn med at arbejdstider m.v. bliver overholdt.

Du skal gå forrest og lede dine folk med et skarpt fokus på at sikre et højt niveau og et godt flow i firmaets håndværksmæssige arbejde.

 

keyboard_arrow_up