Loading...

Projektleder

Jobbet som projektleder hos JCN BOLIG A/S er opbygget ud fra en helhedsbetragtning. Vi tror på ”den hele proces”, hvor du som projektleder er involveret fra starten af projektsalget, til projektering, og frem til ledelsen af byggeriet og afleveringen til bygherren. Her igennem får man et godt resultat i byggeriet og en tæt kontakt til bygherren. Hos os består projektledelsen på et byggeprojekt oftest af en projektchef, en projektleder samt en byggeleder.

Som projektleder har du særligt ansvaret for den daglige praktiske ledelse af byggepladsen. Projektlederen varetager således udfærdigelsen af detailtidsplaner og produktionsplaner, koordineringen mellem de enkelte håndværkere, afholdelse af byggemøder og sikkerhedsmøder, deltagelse i indkøbsarbejdet, samt øvrige opgaver der naturligt henhører under generel projektledelse.

Projektlederen har en central koordinerende rolle, som støttes op af professionelle partnere samt firmaets administration. Projektlederens opgaver omfatter generel projektledelse, salg og indkøb. Involveringen i byggeprocessen koordineres af den tekniske direktør i takt med oplæring og kompetencer.

Projektledere hos os vil typisk være uddannede som bygningsingeniører eller konstruktører og gerne med en håndværksmæssig uddannelse som fx tømrer eller murer.

keyboard_arrow_up