Loading...

JCN Bolig Prisen 2022

31. januar 2022

JCN Bolig uddeler hvert år JCN Bolig prisen på Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign.

Prisen uddeles på Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign Prisen uddeles på Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign

 JCN Bolig uddeler hvert år JCN Bolig prisen på Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign.
 
De to priser uddeles for det bedste bachelorprojekt (Diplomingeniør, Bsc.) og det bedste speciale (Civilingeniør Msc.)
 
Der kigget på følgende kriterier:
• Projektet har en klar struktur og resultaterne fremstår tydeligt
• Fagligheden er i top og relevante problemstillinger er belyst
• Projektet udtrykker et fint samarbejde såvel i gruppen som med eksterne interessenter
• Projektet udtrykker et tydeligt engagement i opgaveløsningen
 
Adm. Direktør hos JCN Bolig Flemming Rasmussen dukkede op til dimensionen og fortalte de studerende lidt om JCN Bolig og hvorfor de 2 vinderprojekter var blevet valgt til at modtage JCN Bolig prisen.
 
Specialet på Master of Science (civilingeniør) 
Vinderprojektet omhandler noget som vi som totalentreprenør tit arbejder med i hverdagen, nemlig optimering af beboernes dagslysopfattelser i boligen og analyse af relation til almindelige dagslysmålinger og hvordan man optimerer det i boligbyggeri. 
 
Vinderprojektet er udarbejdet af: Cathrine Schermer Riis og Amalie Dokkedal Jensen og de har på fremragende vis kombineret kvalitative og kvantitative metoder som bygningsdesignerne anvender i de tidlige designfaser af en bolig. 
 
Projektet har frembragt ny viden og beskriver sammenhængen mellem beboeres tilfredshed med dagslys og forskellige mål for beregnede lysforhold. 
 
Deres dagslysberegninger kan nu bruges til at skabe boliger med endnu større kvalitet frem for blot dokumentation af minimumskrav.
 
Tillykke til Cathrine og Amalie med JCN Bolig prisen for bedste projekt på Master of Science uddannelsen.
 
Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign (bachelor) 
Vinderprojektet omhandler miljømæssige og arkitektoniske gevinster ved renovering frem for nedrivning og nybyg af parcelhuse. 
 
Projektet viser en overbevisende og engageret løsning af emne vedr. klimamål. De studerende har gennem projektet opnået dyb indsigt i den bæredygtighedsorienterede projekterings- og byggepraksis.
 
Opgaven er løst ved udstrakt brug af bæredygtighed og LCA-beregninger og resultaterne er flot videreformidlet.
 
Tillykke til Pernille Vestervang Nygaard, Ida Marie Hagen Fur og Liv-Luisa Neuner for bedste projekt på bachloren.

Se hele filmen fra overrækkelsen her: KLIK HER!

Tilbage

keyboard_arrow_up