Loading...

JCN Bolig skal opføre Kulturtorvet i Allerød for AkademikerPension

1. november 2023

AkademikerPension har valgt totalentreprenøren JCN Bolig til nyt spændende projekt i Allerød

Kulturtorvet i Lillerød Kulturtorvet i Lillerød

JCN Bolig har netop underskrevet en betinget totalentreprisekontrakt på opførelse af projektet ”Kulturtorvet” i Allerød for AkademikerPension. Kuben Management er bygherrerådgiver. JCN Bolig har i den forbindelse involveret P+P Arkitekter, Ingeniørfirmaet Norconsult, Urban Power og Ekolab.

Baggrund: 

I efteråret 2022 havde AkademikerPension og Kuben Management udarbejdet et skitseprojekt for at kunne byde ind på Allerød Kommunes konkurrence om forkøbsret til en samling af ejendomme i Allerød. Ved årsskiftet 2022/23 var der udvalgt tre totalentreprenørkandidater, der hver især skulle komme med oplæg på, dels hvordan skitseprojektet kunne realiseres, og dels hvordan ambitionerne om at reducere CO2-aftrykket i forhold til traditionelt byggeri kunne indfris. Man skulle også fremlægge, hvordan der på en transparent måde i fællesskab kunne arbejdes med åbne kalkulationer for alle processer i byggeriet. 

Formålet med at samarbejde med en totalentreprenør så tidligt i processen var at finde den optimale løsning, der tog hensyn til økonomi, byggeteknik og CO2-aftryk – løsninger, der skulle danne grundlag for Allerød Kommunes offentlige grundudbud og give AkademikerPension tryghed i at anvende deres forkøbsret og byde på ejendommen.

”Vores præsentation af kalkulationsværktøjer og hvordan vi arbejder i åbne kalkulationer (som vi i øvrigt gør i størstedelen af vores projekter) betryggede AkademikerPension og Kuben Management i, at de skulle arbejde videre med os i den efterfølgende proces”, udtaler direktør for salg og udvikling Lars Adamsen fra JCN Bolig og tilføjer “JCN Bolig arbejder med stor gennemsigtighed og har stor viden om at gøre byggeriet mere bæredygtigt og dermed reducere C02-aftrykket”.

AkademikerPension og Kuben Management henvendte sig til JCN Bolig, da begge parter bl.a. kender hinanden fra et lignende stort byudviklingsprojekt i Vejle, som JCN Bolig igangsatte i foråret. JCN Bolig sammensatte et stærkt team, som arbejder med store ambitioner om at finde optimale løsninger i forhold til bæredygtighed, økonomi og CO2-aftryk. Arbejdet resulterede i en betinget totalentreprisekontrakt og en videreudvikling af dispositionsforslaget.  

”Succesen af vores ejendomsprojekt afhænger af et fokuseret og målrettet samarbejde. Vi ser samtidig samarbejdsmodellen med JCN Bolig og vores andre samarbejdspartnere som vigtig for at lykkes med at inkorporere vores visioner for et mere bæredygtigt projekt og samtidig have snor i økonomien. Korrekt valg af samarbejdspartnere er afgørende for at omsætte disse visioner til konkret handling,” udtaler ejendomschef Søren Møller-Larsson fra AkademikerPension.  

I tæt samarbejde mellem AkademikerPension, JCN Bolig og de tilknyttede rådgivere er projektet nu udviklet således, at det er relativt enkelt at opføre og stadig lever op til det billede, Allerød Kommune og borgerne har af projektet i bymidten. Samtidig er den åbne kalkulation fortsat rammen, der skal valideres gennem udbud til underentreprenører/-leverandører. 

Ambitionerne om at opfylde AkademikerPensions ønsker om lavt CO2- aftryk og et mere bæredygtigt projekt, der respekterer det, der er tænkt fra starten, er nu gået ind i næste fase. Her granskes der og arbejdes i detaljer for at forbedre projektet. I det forløb arbejder JCN Bolig på at optimere endnu mere på bæredygtigheden i byggeriet. Det handler ikke om at gå på kompromis, for det koster at finde og implementere de løsninger, der bl.a. minimerer CO2-belastningen. Det handler om at tage konkrete valg og investere i fremtiden. AkademikerPension tror på investeringen og bakker op om fremtidssikrede boliger. 

”I udvikling og realisering af et bæredygtigt bygget miljø, hvor mennesker kan trives og lykkes, er det vores opgave at udvikle og drive det partnerskab mellem aktørerne, som er grundlaget for et succesfuldt byggeprojekt. I udviklingsprocessen for Kulturtorvet blev retning og mål klart defineret fra starten, og vi er særdeles tilfredse med robustheden i det partnerskab af myndigheder, bygherre, arkitekter, ingeniører og entreprenører, der skal indfri kommunen og bygherrens ambitioner for Kulturtorvet.” udtaler adm. direktør Ulf Christensen fra Kuben Management.

Totalentreprisen omfatter det samlede projekt for ”Kulturtorvet”, der består af etablering af tre bygninger til boliger med parkeringsanlæg, café og offentlige lokaler, som Allerød Kommune overtager efter opførelsen. De indledende opstartsmøder og projekteringen er godt i gang. Byggestart bliver i 2024.

Fakta om projektet

Teaterhuset - en ca. 6.487 m² karrébygning i fire etager med tilbagetrukket facade og fremspring, der giver attraktive tagterrasser i direkte tilknytning til boligerne. Arealet fordeler sig med ca. 800 m² offentlige lokaler og 60 boliger. Herudover er der parkeringskælder under hele bygningen (98 P-pladser).

Biografboligerne - en ca. 1.977 m² bygning på fire etager med 27 boliger, der bl.a. er kendetegnet ved det markante shedtag.

Bibliotekshusene - en ca. 1.625 m² bygning i tre etager med ca. 200 m² grey-box café i stueetagen. Der er tale om 6 stk. et-plans boliger i stueplan og 9 stk. to-etagers boliger på første og anden etage. Bygningen har ligesom biografboligerne shedtag.

I alt 10.090 m² bygning med 102 boliger og 3.070 m² kælder med tilhørende befæstede og ubefæstede udenomsarealer i fuldstændig og færdiggjort stand. Herunder også ”Den Grønne Forbindelse”, der ligger mellem de nye boliger ved Bibliotekstorvet og op til resten af byen, hvor nærmeste nabo er teatret Mungo Park.

Tilbage

keyboard_arrow_up