Loading...

JCN Bolig tager det helt store skridt indenfor for bæredygtigt byggeri

15. august 2023

JCN Bolig lancerer et nyt stort bæredygtigt tiltag, som vi selv forventer vil give genklang i den danske byggebranche. 

Teknisk direktør Benny Maagaard fortæller de fremmødte om JCN Boligs nye tiltag. Teknisk direktør Benny Maagaard fortæller de fremmødte om JCN Boligs nye tiltag.

På kontoret i Aarhus havde vi for nyligt inviteret 18 store leverandører og samarbejdspartnere til opstartsmøde omkring indretning og anvendelse af et nyt bæredygtighedscenter på 500 kvm. Centret skal fungere som testcenter, vidensbank og udstillingslokale til at vise vejen for bæredygtigt boligbyggeri i fremtiden.

Testcenter, vidensbank og udstilling indenfor bæredygtig byggeri

Når kunderne i fremtiden spørger JCN Bolig om, hvordan vi i fremtiden skal bygge, så har vi taget det første spadestik og kan nu løfte sløret for tankerne bag det nye bæredygtighedscenter. Ved opstartsmødet var begejstringen heller ikke til at tage fejl af. ”Ikke set før i den danske byggebranche”, ”banebrydende tiltag”, ”hvor meget må vi bruge det”, var blot nogle af de umiddelbare reaktioner og spørgsmål, som de 18 ledende medarbejdere fra de forskellige virksomheder kom med. 

Bæredygtighedscentret kommer til at rumme udstillinger og bliver en slags testcenter, som kan katalysere JCN Boligs samarbejdspartnere videre i deres egen udvikling indenfor bæredygtighed. Vi får her en legeplads, som ikke er bundet op på noget, da det ikke er et konkret byggeri med en forudbestemt plan og givne forudsætninger at forholde sig til. Der er som udgangspunkt ingen økonomi, myndighedsgodkendelse eller tidsplan at tage højde for, så ideerne kan flyde frit, og der kan blive skabt nye løsninger inden et byggeprojekt tager form. Vi kan også ret hurtigt lave nogle tests i forhold til et almindeligt byggeforløb, hvor projekteringen kan være langvarig og derved få afklaret meget, som i sidste ende forkorter projekteringsprocessen. I lokalet kan man også tage og føle på de udstillede byggematerialer og tænke processerne videre med de fysiske emner i hænderne. 

“Det nye forum giver også mulighed for at gribe et nyt byggeprojekt an i en meget tidlig fase. Vi kan lave startopmøder med arkitekter og rådgivere, som også er blandt de 18 udstillere, og de kan tænke bæredygtighed inden, man tænker design. Det er en mulighed for at lave tidlige partnereskaber, hvor vi ser med nye øjne på bæredygtighed og kan være innovative, når vi f.eks. skal sammensætte forskellige entrepriser, som overlapper hinanden. Vi kan udnytte hinandens ressourcer. Det nye lokale bliver med andre ord en ressource i de forskellige partnerskaber. Arkitekten kan f.eks. indarbejde nedbryderens viden i sit tidlige forløb så det vi bygger kan designes, så det igen kan skilles ad og senere genanvendes. Der er i fremtidens bæredygtige byggeri ikke en part som har hver sin del af byggeriet, vi giver med rummet mulighed for, at vi alle kan udvikle hinanden og med fokus på tidlig inddragelse”, udtaler Benny Maagaard, Direktør Teknik og Design, JCN Bolig.

Hos JCN Bolig føler vi, at der er taget et stort skridt i den rigtige retning og ser det store potentiale i at gå forrest i byggebranchen med det nye innovative bæredygtighedscenter. “Det kommer ikke bare til at skabe en spændende debat blandet bygherrer, arkitekter, ingeniører og materialeleverandører om, hvordan de bedst kan bygge bæredygtigt i fremtiden - og sammen. Det nye center bringer også virksomhedernes underleverandører ind i netværket, som så bringer deres viden ind i det nye samarbejde”, udtaler Flemming Rasmussen, Adm. Direktør, JCN Bolig.

En bæredygtig legeplads

Det bliver praktikkens univers og løsningernes Mekka. Ikke blot for os hos JCN Bolig selv, men også for vores kunder, rådgivere, leverandører og ikke mindst underentreprenørerne. Alle parter kommer til at bygge anderledes i fremtiden. Tiden er kommet til HVORDAN, og her ser JCN Bolig vores meget tydelige rolle. “Vi kommer ikke udenom, at alle i den sidste ende vil kigge på totalentreprenøren, når de spørger HVORDAN bygger vi bæredygtigt i fremtiden, og derfor er JCN Boligs nye bæredygtighedscenter navngivet ”HVORDAN - fra verdensmål til hverdagsmål”. Flemming Rasmussen, Adm. Direktør, JCN Bolig.

 

Tilbage

keyboard_arrow_up