Loading...

Mangelfri aflevering i Århus af 117 almene nyttige boliger

1. november 2022

Al2Bolig har fået overdraget nøglerne til et mangelfrit byggeri af 117 almene nyttige boliger i Åbyen i Århus.

Allan Werge fra Al2Bolig har fået overdraget nøglerne til et mangelfrit byggeri af 117 almene nyttige boliger i Åbyen i Århus. 

Aflevering af et boligprojekt bliver altid sammenlignet med andre entreprenører som bygherre har arbejdet sammen med og det høje kvalitetsniveau som JCN Bolig altid tilstræber bliver hver gang vendt, drejet og vurderet i de forhold. Når flere medarbejderne hos Al2Bolig så bemærker at de faktisk aldrig har set noget så flot som de 117 almene boliger vi netop har afleveret, så ved vi også at vores tilgang er rigtig.

Projektet er det første som JCN Bolig har opført som ”delegeret bygherre” for en boligforening. Det vil sige at JCN Bolig har varetaget bygherrens rolle i forbindelse med udbud af underentrepriser, vi har foretaget flere valg undervejs for bygherre og generelt sikret, at EU`s udbudsregler er blevet overholdt. Projektets succes skyldes blandt andet det gode samarbejde, der har været mellem AL2bolig og JCN Bolig. Specielt i de indledende faser hvor processen fra projektudvikling, dialog med kommunen, og frem til en endelig kontrakt kræver stor tillid mellem parterne.

Al2Bolig har følt sig tryg i hele forløbet og det høje kvalitetsniveau, hvor vi undgår fejl og mangler skyldes også, at vi er meget selvkritiske og har flere gennemgange undervejs med de involverede parter. Vi sørger f.eks. for at underentreprenører laver deres egen mestergennemgang inden vi laver vores JCN Bolig kvalitetsgennemgang, og i det forløb yder alle en stor indsats for at komme i mål.

Meget handler om planlægning. Man kommer rigtig godt fra start når man har gennemarbejdede tidsplaner, hvor der også sættes tid af til gennemgang for fejl og mangler. Samarbejdet med bygherre har være super, åbent og ærligt - problemstillinger at løst på forhånd, det smitter af på det flotte resultat.

Direktør fra Al2Bolig Allan Werge siger “JCN Bolig har gjort det rigtig godt og vi vil gerne arbejde sammen igen, nu skal vi egentlig bare finde det næste projekt vi kan bygge sammen”. Vi har sat Allan stævne ved byggeriet i Åbyen. Hør her hvad Allan har at sige om afleveringen af de 117 almene nyttige boliger.

Tilbage

keyboard_arrow_up