Loading...

JCN Bolig skal opføre ikonisk bygning ved indgangen til Katrinebjerg for Boligkontoret Århus

Terrassehuset bliver et nyt vartegn ved den sydlige ankomst til Katrinebjerg - et bæredygtigt hus med attraktive boliger og indbydende fællesskaber for byens studerende.

Boligkontoret Århus udskrev i februar en totalentreprisekonkurrence om projektet, hvor 3 firmaer blev prækvalificeret til at deltage. JCN Bolig A/S har udarbejdet det vindende konkurrenceforslag sammen med Rubow arkitekter a/s og Regnbuen-Kontur Arkitekter K/S samt ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Boligkontoret Århus’ iøjnefaldende ungdomsboligafdeling ligger sig lige over for Storcenter Nord - på af hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade. Det er en yderst attraktiv beliggenhed for studerende, der har by, skov, park, indkøb og studier inden for kort radius. Der bliver i alt 111 ungdomsboliger samt fleksible områder og funktioner ude og inde, der ansporer til samvær mellem beboerne.

Særlig markant bliver de åbne og sydvendte taghaver, der bryder bygningen ned i menneskelig skala ud mod byen og som bliver en levende facade med et udadvendt socialt liv. Taghaverne og øvrige fællesområder vil uundgåeligt trække beboerne ud af deres lille bolig og danne ramme om samvær, studiemiljøer og fællesskaber blandt de studerende. De indre fælleskøkkener ligger nemlig ud til taghaverne og kan åbnes op, så fællesrummet udvider sig ud i det fri. På den måde bliver huset en levende og dynamisk del af bybilledet.

Boligafdelingen tager på den måde aktiv del i bydelens forvandling fra industriområde til en moderne og levende bydel med et mere blandet studie-, bolig- og erhvervsliv. Det sker også ved, at Terrassehuset kobler sig på den rekreative sti, der løber nordpå mellem Ringgaden og Finlandsgade – på sigt helt op til Helsingforsgade, herunder nem adgang til IT Byen, Campus Katrinebjerg, Aarhus Universitet og den nye Journalisthøjskole.

Bæredygtigt byggeri
Den nye afdeling 77 i Boligkontoret Århus skal danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og vores miljø - i et langsigtet og balanceret perspektiv. Bygningen skal sætte højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Derfor opføres Terrassehuset efter bygningsklasse 2020 og med målet om at opnå en DGNB guldcertificering. Som de øvrige afdelinger, Boligkontoret Århus har i støbeskeen – herunder den nærliggende afdeling 76 på Hambrogrunden – så er det fokuserede mål, at skabe en bygning med minimal klima- og miljøpåvirkning samt et komfortabelt indeklima. Det sker ved at indarbejde innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion, bl.a. solceller på tagflader.

Beboerønsker spiller ind
Fælles for afdeling 76 og 77 er, at potentielle beboere – studerende og forskere – har været involveret i at beskrive ønsker og krav til de nye rammer. Det gælder både i forhold til den enkelte private bolig og i forhold til udformningen af de ydre rammer, som beboerne i afdelingen er fælles om. Fra boligorganisationens side ønsker man nemlig, at skabe og tilbyde de bedst mulige rammer for, at fællesskaber blandt beboerne kan opstå og udvikle sig, så man også socialt opbygger et stærkt tilhørsforhold til afdelingen og bydelen rundt om.

Ungdomsboliger passer perfekt til JCN Boligs profil. En god brugervenlig kvalitet til en god pris
JCN Bolig har de senere år opført flere projekter med ungdomsboliger. Både med egne projekter og i vundne hovedentrepriser. Katrinebjerg bliver således den 4 i rækken og det er i høj grad erfaringen fra foregående projekter der trækkes på her. Ingen tvivl om at prisen skal være rigtig. Men det skal løsningsformen også. Det er specielt i koblingen mellem traditionelle håndværkerydelser og en industrialiseret tilgang til byggeriet, at JCN Bolig har sin force. Det giver os mulighed for at tænke nyt og indarbejde den store erfaring, vi har fået gennem 77 års erfaring med byggeri.

Forventet byggestart er forår 2018, og boligerne er efter planen klar til indflytning i slut 2019 - begyndelsen af 2020.

keyboard_arrow_up