Loading...

Udvidelse af direktionen med kendt ansigt

22. august 2022

JCN Bolig har siden konverteringen fra generalist til boligspecialist 10-doblet omsætningen på 8 år. Det er bl.a. sikret med en stabil direktion uden udskiftninger. Med mål for fortsat vækst og nye forretningsområder udvides direktionen nu med et kendt ansigt i branchen.

Anders Borg Salling Anders Borg Salling

JCN Bolig har siden konverteringen fra generalist til boligspecialist 10-doblet omsætningen på 8 år. Det er bl.a. sikret med en stabil direktion uden udskiftninger. Med mål for fortsat vækst og nye forretningsområder udvides direktionen nu med et kendt ansigt i branchen.

Direktionens arbejdsområder er vokset kraftigt i aktivitet i takt med omsætningsstigningen. Ikke mindst har adm. direktør Flemming V.T. Rasmussen fokus på virksomhedens nye forretningsområder. Teknisk direktør Benny Maagaard har set antallet af medarbejdere under vingerne vokse hastigt, ligesom kravene til byggeriets udførelse vokser kraftigt i disse år. Det kræver godt gennemarbejdede projekter inden første spadestik. Området kræver ekstra fokus, hvorved Benny Maagaards indsats dedikeres hertil, og dermed åbnes der op for med en ny person i spidsen for produktion. 

Med titel af Direktør for Produktion starter Anders Borg Salling et nyt kapitel i sit liv. Efter 13 år med god oplæring i branchen hos Hoffmann afsluttende som projektchef, skiftede Anders i 2012 til NCC og et job som senior projektchef som sagsansvarlig for bl.a. Havneholmens 400 boliger på Aarhus Ø. For 5 år siden blev arbejdsstedet MT Højgaard i en stilling som afdelingsdirektør for Region Midt og Syd. I forlængelse af sine seneste ansættelsesforhold er der samtidig blevet tanket op med lederuddannelser.

I det nye job med det overordnede ansvar for Produktionen på alle byggepladser indenfor kerneområdet Etageboliger bliver Anders Borg Salling en del af direktionen i JCN Bolig. At det er en betroet stilling, der er tale om er tydeligt jf. adm. direktør Flemming V. T. Rasmussen. Han udtaler ”JCN Bolig er en virksomhed med et tydeligt DNA båret ikke mindst af en sammentømret ledergruppe. Direktionen har en anciennitet på henh. 18, 13 og 10 år. Det har skabt stabilitet og basen for firmaets succes. Nu er vi et sted, hvor arbejdsopgaverne er blevet for mange, og hvor vi har behov for tilføjelse af ekstra kompetencer til at tage de næste skridt på vejen. En vej der skal gøre JCN Bolig til den største af de næststørste – den ikke bureaukratiske, men meget agile konkurrencedygtige totalentreprenør på også store boligprojekter. Og der har vi i Anders mødt den rette mand til jobbet. Den rette alder, CV, erfaring og ikke mindst det rette syn på mennesker og ordentlighed, som betyder så meget i vores virksomhed.”

Anders Borg Sallings primære arbejdsopgaver bliver at konvertere projekterne, oftest etableret som åbne samarbejder med bygherre og investorer, til gode byggerier til bygherrernes tilfredshed på de primære markeder i Østjylland og Sjælland. Herudover bliver Anders tovholder på øvrige vigtige temaer som bæredygtighed og strategisk indkøb. Udover at være en del af direktionen, så vil der være et tæt samarbejde med cheferne for henholdsvis de jyske og sjællandske aktiviteter Torben Baden og Adham Baajour. JCN Bolig har en god ordrebeholdning, men Anders forsikrer, at der er plads til at tage nye ordrer ind. Også hvis en bygherre har behov for en hurtig opstart.

For Anders Borg Salling har det været vigtigt at finde en troværdig og ordentlig arbejdsgiver med hvem han kan være med til at præge fremtiden. Også en sikker fremtid. ”Med det aktuelle meget urolige marked blandt totalentreprenører, så har det givet mig sikkerhed i jobskiftet at se hvordan JCN Bolig bl.a. har professionelt navigeret i markedet med prisstigninger”, udtaler Anders Borg Salling. Med deraf følgende stabil indtjening i samme vante stil som alle årene med boligspecialiseringen, hvor man samlet over 8 år har haft en overskudsgrad på 4%. Det er også forventningen for 2022, hvor man netop har aflagt halvårsregnskab i overensstemmelse hermed. 

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Flemming V. T Rasmussen på tlf.: 2724 7720.

Tilbage

keyboard_arrow_up