Loading...

Første spadestik Frekvensen

26. juni 2019

JCN Bolig tager første spadestik på byggefeltet Frekvensen i Roskilde

Ved første spadestik deltog Benny Maagaard fra JCN Bolig, Per Yderholm fra Core Property, Poul Andersen, viceborgmester Roskilde og Michael Brixhuus fra Svanen. Ved første spadestik deltog Benny Maagaard fra JCN Bolig, Per Yderholm fra Core Property, Poul Andersen, viceborgmester Roskilde og Michael Brixhuus fra Svanen.

Onsdag d. 19. juni havde JCN Bolig første spadestik på vores nye byggefelt Frekvensen i Roskilde. Byggeriet opføres for bygherren Svanen, som også har udviklet projektet. Arkitekter er GINNERUPARKITEKTER. JCN Bolig skal bygge 111 lejeboliger fordelt på 9420 m2 i 4 plan samt fælleshuset Agora på 150 m2 og butikslejemål på 430 m2.

Frekvensen-projektet har været længe undervejs. Det blev startet i november måned 2017, men da man ikke havde en lokalplan på plads, trak projektets start ud. Undervejs har JCN Bolig bidraget i udviklingen, rådgivet og fundet løsninger, så man kunne tilpasse sig de krav og udfordringer, der endnu ikke var belyst. Vi er kommet med input til optimeringer på visse områder, så vi har kunnet skabe merværdi i byggeriet for det afsatte rammebeløb. Derved kunne det godkendes til fordel for alle parter.

Gunilla fra sekretariatet på Musikmuseet Ravnarock har også været en stor hjælp. Man har afholdt workshops i deres kreative omgivelser for at synliggøre, hvilke muligheder der også er i området. Man har bl.a. en danseskole, værksteder, musiklokaler mm. som de kommende beboere kan bruge i fritiden. Tanken er at skabe en bydel, hvor kreativ skabertrang kan slå sine folder.

Det fordrer et stærkt samspil med omgivelserne - et samspil med mange aspekter. Man kan være en del af et grønt boligområde med menneskelig skala og gennem bearbejdning af arkitekturen, bevægelser, flow, uderum og kantzoner ect. opnås et samspil med kvarteret omkring og det nye byrum. Den nye karrébebyggelse kaldes derfor FREKVENSEN - som en understregning af netop denne sammenvævning af mange lag og kvaliteter.

Projektets grundidé - som det er formuleret i navnet FREKVENSEN - afspejler sig i facaderne gennem materialeopdeling, “rytmer” og overgange. I materialevalg, farveholdning, detaljering og overgange skabes yderligere referencer til udvalgte musikinstrumenter i mere eller mindre konkret forstand. Facaderne fremstår varme og imødekommende og er samtidig markante i deres udtryk. I et mindre omfang indgår en gylden facadebeklædning, der repræsenterer ”blæserne” og samtidig er en pendant til RAGNAROCK, der ligger tæt ved.

Den samlede planløsning er optimeret med 5 - 6 lejlighedstyper (varierende fra ca. 64 - 110 m2). De forskellige boligtyper placeres over hinanden og der opnås et ensartet fodaftryk op igennem bebyggelsen. Konstruktionerne optimeres i mål og spænd for herved at minimere ressourcespild.

Lejlighederne indrettes så de er lyse og luftige med nem adgang til fællesarealer og kvarteret omkring. Forskellige boligtyper og -størrelser tiltaler forskellige målgrupper. I projektet arbejdes derfor med en variation af boligtyper i de enkelte opgange for herved at opnå en diversitet i beboer-

sammensætningen – spændende fra studerende, unge par, singler, børnefamilier, ældre mennesker og enlige med børn.

De øvrige fællesfunktioner samles i ét 150 m² stort fælleshus, der placeres som en selvstændig bebyggelse i hjertet af det store gårdrum. Et centralt omdrejningspunkt der via sin funktion som mødested er med til at binde de to karrébebyggelser sammen. Fælleshuset navngives AGORA - en direkte reference til ordets oprindelige brug og til mødesteder på Roskilde Festival.

Hos JCN Bolig er vi stolte af at være en del af Frekvensen-projektet, men vi er lige så stolte af at have været med på sidelinjen og i fællesskab fundet de bæredygtige løsninger, der skulle til for at kunne tage første spadestik. Bygherren Svanen er glade for at vi kom meget tidlig ind i processen og derfor har bidraget med det som vi er specialister i. Da arrangementet var slut og vi skulle hjem, havde vi et lille møde med bygherrren Svanen, hvor kommende projekter blev vendt. Udover projekterne for Svanen arbejder JCN Bolig aktivt med at igangsætte projekter for Domea og andre investorer på Sjælland. Vi kan således sige tillykke til Svanen men i lige så høj grad også tillykke til medarbejderne hos JCN Bolig.

Se iøvrigt interview med Jeppe Jørgensen fra JCN Bolig, om forløbet fra han kom ind i projektet til vi nu har haft første spadestik. Se interviewet her: klik her!

Tilbage

Udfordringer i Aabyen i Aarhus

Åbyen I Aarhus, business as usual

19.05.2020 Hos JCN Bolig kan vi glæde os over at den test Corona har udsat os for, den har alle medarbejdere klaret med bravour. Undervejs har vi taget et skr Læs mere…

270 betonpæle skal bankes undergrunden som en del af fundamentet

Opstart på Møllehøj

31.03.2020 Byggepladsen Møllehøj (centralt beliggende i Herning) er blevet ryddet. Vi er i fuld gang med vores opstart og opførelsen af de 42 lejligheder, der li Læs mere…

Torvehuset undervejs...

Aflevering af Torvehuset til 156 forventningsfulde studerende

12.03.2020 Det er med stor glæde, at JCN Bolig mandag d. 16. marts afleverer 156 studieboliger til bygherre. Byggeriet er JCN Boligs første byggeri i anden etape Læs mere…

Flemming Skov Nielsen og Flemming V. T. Rasmussen

Rekordregnskab og generationsskifte

25.02.2020 JCN Bolig aflægger rekordregnskab og foretager generationsskifte Ikke blot har JCN Bolig aflagt årsregnskab for 2019 med nye rekorder. Samtidig er Læs mere…

keyboard_arrow_up