Loading...

Bæredygtighedstiltag

Den grønne omstilling er en kontinuerlig proces, som hele tiden udvikler sig. Vores tilgang som er baseret på fornuft og økonomisk ansvarlighed tilpasset projektet i samarbejde og i dialog med vores kunder betyder, at vi kan bidrage med at træffe de rigtige valg og fravalg og dermed opfylde de ønskede forventninger.

Med udgangspunkt i de 17 verdensmål fra FN kan vi gøre en forskel, både som virksomhed, men også projektorienteret. Det er ikke tilstrækkeligt alene at anvende bæredygtige materialer på et byggeprojekt.

Bæredygtighed kræver en balanceret tilgang til de tre kvaliteter: økonomi, social- og miljømæsig bæredygtighed. Bygge- og anlægsaktiviteter giver sammen med den efterfølgende drift et stort aftryk på klimaet. Vi har derfor sammen en vigtig rolle.

Bæredygtigt byggeri begynder allerede i idé- og planlægningsfasen. Det er derfor vigtigt, at der tidligt etableres et samarbejde mellem projektets partnere og rådgivere for at imødekomme krav, kriterier og forventninger. Vores mål er, at uanset om der bygges nyt, renoveres eller konverteres, så kan vi tilbyde løsninger, som modsvarer den ønskede bæredygtighedsgrad i projektet.
 
Vi tror på, at økonomi, ansvarlighed og bæredygtighed godt kan forenes med boligbyggeri. I samarbejde med vores kunder og rådgivere kan vi have fokus på at styrke den cirkulære tankegang gennem de anvendte materialer, et sundt indeklima og en ansvarsfuld drift.

Grøn strøm
JCN Bolig har indgået kontrakt om køb af 100 % af sit totale elforbrug som vindkraft. Det betyder at vi altid har klimavenlig energi på vores byggestrømsmålere. Elektriciteten er leveret af Vindenergi Danmark og alle vindmøllerne er placeret i Danmark.

Elektricitet produceret på vindmøller medfører ikke udledning af drivhusgasser som f.eks. CO2 og medfører ingen partikelforurening i luften. Der er altså altid grøn strøm i stikkontakten på JCN Boligs bygge – og arbejdspladser. 

Dele elbiler
Hos JCN Bolig har vi byggeprojekter hvor i har implementeret dele-elbiler i boligprojekterne med ladestandere og service igennem en samarbejdsaftale med vores el leverandør, Aura El. De har en mission om at understøtte og bidrage aktivt i udviklingen af det bæredygtige samfund og er eksperter i at drifte et el-delebils setup blandt beboere.

Byggematerialer
Markedet for genbrugsmaterialer er i støt stigende vækst. Genbrug, upcycling og genanvendelse står højt på listen når der projekteres og bygges bæredygtigt. I JCN Bolig er vi ikke bange for at udfordre det bestående og tage dialogen med byggeriets parter for at nå i mål med vores bæredygtige ambitioner så vi sikre anvendelsen af bæredygtige byggematerialer. 

Vi har gode erfaringer med at finde de rigtige løsninger og samtidigt have overblikket over dokumentation og hvordan det påvirker en miljø-certificering.

Træ som byggemateriale
Vi sætter større fokus på at gøre træ til et naturligt valg af byggemateriale i dansk byggeri. Træ er en bæredygtig og vedvarende ressource der kan genanvendes. Træ optager CO2 fra atmosfæren under sin vækst og vil fortsat lagre CO2 gennem hele sin levetid, når det anvendes i byggeri. Ved bortskaffelse kan træ nyttiggøres til energiproduktion eller indgå som en naturlig del af naturens økosystem. Det lave energiforbrug ved fremstilling af træ og træbaserede løsninger er dog dét, som for alvor adskiller træ-materialet fra andre byggematerialer som f.eks. beton og træ har et efterfølgende stort genbrugspotentiale i trækonstruktioner – selv efter mange årtier.

Hos JCN Bolig hjælper vi gerne med at gøre bæredygtigheden enkel og overskuelig, uanset ønsker, behov og ambitionsniveau, hvis man gerne vil bygge i træ og vide hvordan det adskiller i byggeprocessen.

Lærlinge og praktikanter
JCN Bolig er en god arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. Vi giver hvert år vores specialistviden videre til næste generation og prioterer at uddanne ungdommen.

Vi er utroligt stolte hver gang en af vores lærlinge bliver udlært og har pr. 1. december 2023 udlært 219 lærlinge. Hvert år har vi mellem 8 og 12 praktikanter, som gennemgår et udfordrende og udviklende praktikforløb, hvor de både assisterer dygtige entrepriseledere og driver egne projekter. 10% af vores funktionærer er tidligere praktikanter.

Vi er meget beviste om, at vi er et team og lærlinge og praktikanter er en vigtig del af JCN Bolig’s DNA. Medarbejdere hos JCN Bolig opnår ofte en høj anciennitet, for vi skaber de bedste rammer for arbejdsglæde og det tilfører vores projekter en ekstra værdi. 

Godt arbejdsmiljø er også bæredygtighed
Vi bliver ofte mødt med krav om både sociale klausuler, ordentlige arbejdsforhold, bæredygtige valg af byggematerialer samt krav til affaldshåndtering i udbudsmateriale. At skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø er en væsentlig del af vores værdier og prioriteringer. Der stilles også store krav til de underentreprenører vi samarbejder med. Anvendelse af bæredygtige materialer går hånd i hånd med de sociale aspekter indenfor bæredygtighed. Det nyt-ter ikke at indbygge grønne materialer hvis det foregår under dårlige forhold. På en JCN Bolig byggeplads arbejdes kun under overenskomstlignende forhold, og arbejdsmiljøet vægtes højt. Vores samarbejdspartnere er ikke kun kontraktligt forpligtiget, de forventes at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i en åben og konstruktiv dialog med vores byggeledelse. Vores tekniske projektleder, Marianne Mejlgaard, kommer løbende rundt på alle projekter. 

Her foretager hun audits og yder sparring til byggeledelse og håndværkere ifm. arbejdsmiljø og sikkerhed og sundhed. 125 års erfaring

Når et samarbejde etableres og et boligprojekt skabes tager man første skridt i kunderejsen hos JCN Bolig.

Mød vores grønne team der tager dig igennem kunderejsen


Kontakt os

Har du spørgsmål til bæredygtigt byggeri. Vi er klar på at hjælpe dig.

Bliv ringet op

Karen HH Andersen

Bæredygtighedschef

smartphone(+45) 5455 4547

mailE-mail

Karen HH Andersen

keyboard_arrow_up