Loading...

Reduction roadmap

Ifølge Paris-aftalen - og det deraf udarbejdede ”CO2-Reduction Roadmap” - så skal byggeriet i fremtiden ned omkring 0,5 kg CO2 pr. m2. Det bliver den planetære grænse for klimaforandringer   – planetens budget for udledning af drivhusgasser – oversat til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt, dansk boligbyggeri. Samtidig viser værktøjet, hvilken hastighed den nødvendige reduktion skal have år for år. Det er en udfordrende fremtid vi går ind i. 

Målet med Roadmaps er at forstå, hvor meget vi skal reducere udledningen fra vores byggeprojekter for at arbejde indenfor planetens bæreevne. Men jo længere tid vi er om at kickstarte forandringen, jo stejlere bliver reduktionskurven. 

For at skabe forandringen i tide er det helt afgørende, at vi som branche forpligter os til at handle i fællesskab. Vi har skabt HVORDAN for at understøtte den grønne transformation. Vi er villige til at dele viden og erfaringer på tværs af branchen og finde de nødvendige løsninger i fællesskab. For det er en rejse som totalentreprenøren JCN Bolig gerne vil være en del af sammen med de øvrige parter i byggeriet.  

Vi inviterer derfor indenfor i bæredygtighedscenteret HVORDAN, hvor kræfterne kan forenes.

Boligbyggeriets m2 udledninger i dag

Byggeriet udleder i dag omkring 8-10 kg CO2 pr. m2 ved nybyggeri. Kravene via Bygnings-reglementet 2030 og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse 2030 sigter mod at sænke CO2 udledningen til henholdsvis 7,5 og 5 kg CO2 pr. m2. 

Reducer den globale udledning med 96%
Målene i Reduction Roadmap er baseret på resultaterne fra ”The Safe Operating Space for Greenhouse Gas Emissions” et al., (2022). Med denne rapport står det klart, at de globale CO2-udledninger skal reduceres med 96 % for at holde udledningen inden for De Planetære Grænsers sikre handlingsrum. Ifølge IPCC AR6-rapporten fra FN’s Klimapanel (2021) skal reduktionen ske inden for de næste 7-14 år, hvis vi skal holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5°C.125 års erfaring

Når et samarbejde etableres og et boligprojekt skabes tager man første skridt i kunderejsen hos JCN Bolig.

Mød vores grønne team der tager dig igennem kunderejsen


Kontakt os

Har du spørgsmål til bæredygtigt byggeri. Vi er klar på at hjælpe dig.

Bliv ringet op

Karen HH Andersen

Bæredygtighedschef

smartphone(+45) 5455 4547

mailE-mail

Karen HH Andersen

keyboard_arrow_up