Loading...

FNs verdensmål

Den grønne omstilling er en kontinuerlig proces, som hele tiden udvikler sig. Vores tilgang som er baseret på sund fornuft og økonomisk ansvarlighed tilpasset projektet i samarbejde og i dialog med vores kunder betyder, at vi kan bidrage med at træffe de rigtige valg og fravalg og dermed opfylde de ønskede forventninger.

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål kan vi gøre en forskel, både som virksomhed, men også projektorienteret. Det er ikke tilstrækkeligt alene at anvende bæredygtige materialer på et byggeprojekt. Bæredygtighed kræver en balanceret tilgang til de tre kvaliteter: økonomi, social- og miljømæssig bæredygtighed. Bygge- og anlægsaktiviteter giver sammen med den efterfølgende drift et stort aftryk på klimaet. Vi har derfor sammen en vigtig rolle.

Bæredygtigt byggeri begynder allerede i idé- og planlægningsfasen. Det er derfor vigtigt, at der tidligt etableres et samarbejde mellem projektets rådgivere for at imødekomme krav, kriterier og forventninger. Vores mål er, at uanset om der bygges nyt, renoveres eller konverteres, så kan vi tilbyde løsninger, som modsvarer den ønskede bæredygtighedsgrad i projektet.
 
Vi tror på, at økonomi, ansvarlighed og bæredygtighed godt kan forenes med boligbyggeri. I samarbejde med vores kunder og rådgivere kan vi have fokus på at styrke den cirkulære tankegang gennem de anvendte materialer, et sundt indeklima og en ansvarsfuld drift.

JCN Bolig har af FNs 17 verdensmål udvalgt 4 hverdagsmål vi arbejder målrettet med

FN’s Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi skal fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst. Fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle. En forudsætning
for bæredygtig udvikling er at udnytte vores ressourcer mere cirkulært, da ”Verdensmål 8” handler også om at afkoble vækst fra ødelæggelsen af miljø og klima.

FN’s Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Mange byers befolkningstal vokser hurtigere end antallet af arbejdspladser og boliger. Det skaber miljø- og klimaproblemer. Hvis mennesker skal leve det gode liv i byer og udvikle sig både økonomisk og socialt, er det vigtigt, at verdens byer og lokalsamfund bliver bæredygtige – både når det handler om miljø, sociale forhold, luftforurening, affaldshåndtering, offentlig transport, slum og dårlige boliger. I 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer.

FN’s Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion, da der bliver drevet rovdrift på naturressourcer af alle slags. Alle verdens lande skal blive bedre til at genanvende ressourcer, undgå ressourcespild og gøre forbruget mere bæredygtigt. En del af ”Verdensmål 12” handler om at reducere affaldsmængderne betydeligt og at skadelige kemikalier fra produktion udskiftes med mindre skadelige stoffer, som ikke udledes direkte i miljøet. Vi forbruger mere end hvad der er miljømæssigt bæredygtigt. For at sikre gode levevilkår for nuværende og fremtidige generationer må hver enkel forbruger også tage ansvar ved f.eks. at undgå madspild, spise lokale råvarer og købe genbrug.

FN’s Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling
Regeringer, virksomheder og civilsamfundet må arbejde sammen for at opnå en bæredygtig udvikling. Verdensmålene skal fungere som en fælles, global retning og en prioriteret indsats. Lokalt skal partnerskaber udvikles for i samlet enhed at skabe nye retninger for bæredygtig udvikling. Der er behov for helhedsløsninger fremfor suboptimering.125 års erfaring

Når et samarbejde etableres og et boligprojekt skabes tager man første skridt i kunderejsen hos JCN Bolig.

Mød vores grønne team der tager dig igennem kunderejsen


Kontakt os

Har du spørgsmål til bæredygtigt byggeri. Vi er klar på at hjælpe dig.

Bliv ringet op

Karen HH Andersen

Bæredygtighedschef

smartphone(+45) 5455 4547

mailE-mail

Karen HH Andersen

keyboard_arrow_up