Loading...

Design for adskillelse

Når byggematerialer designes så de kan anvendes igen og igen, er det ikke kun hensynet til miljø og klima, men også stigende priser på ressourcer, der gør det attraktivt at genanvende allerede forarbejdede byggematerialer.

Med det rette design og den rette udformning af byggematerialer og bygninger kan man understøtte, at ressourcekredsløb lukkes og at materialer forbliver i værdikæden i stedet for at blive til affald. Design med cirkulært sigte kan understøtte både affaldsforebyggelse og reduktion i affaldsmængderne. Det bidrager til optimal brug af byggematerialer og til at reducere miljøpåvirkningerne gennem bygningernes levetid.
 
Dette designprincip kaldes for ”Design for Adskillelse” (DfD - Design for Disassembly) og er et princip, som indtænker fremtidig nedtagning, adskillelse og udsortering af byggekomponenter og materialer. Allerede i forbindelse med ideoplæg og byggeprogram skal bygherren og bygherrerådgiveren tage stilling til i hvilket omfang byggeriet skal leve op til principperne for design for adskillelse. Dette har nemlig stor betydning for udformningen af projektet senere hen – både når udbuddet skal udarbejdes og byggeriet skal gennemføres.

Cirkulært design i byggeriet

EU har udgivet principper for cirkulært design af bygninger. Der er principper til bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder m.fl. De tre overordnede områder, hvor EU peger på, at man kan sætte ind, er:
 
• Større holdbarhed: levetidsplanlægning for bygningen og den elementære drift, herunder et mere langsigtet fokus på design, der sikrer lang levetid
• Øget tilpasningsevne: forlængelse af bygningens levetid som helhed. Enten ved at gøre det lettere at forlænge den oprindeligt tilsigtede anvendelse af bygningen eller ved at muliggøre fremtidige ændringer i anvendelsen 
• Mindre affald og lettere affaldshåndtering af høj kvalitet: herunder at gøre det lettere at sikre fremtidig cirkulære brug af bygningselementer, komponenter og dele
 
Principperne for design for adskillelse skal for at komme i brug omsættes til konkrete og praktiske anvisninger. Derfor er der udarbejdet Guidelines for Design for Disasembly (Design for Adskillelse), som skal sikre, at principperne bliver fulgt og implementeret i praksis. Det er:
 
• Bruge genanvendte eller genanvendelige materialer
• Minimere antallet af forskellige typer materialer
• Undgå giftige og farlige materialer
• Udføre dele, som ikke kan adskilles, af samme materiale
• Identificere materialetyper og gemme oplysningerne
• Bruge mekaniske og ikke kemiske samlinger
• Bruge modulært design
• Designe samlinger og komponenter, så de kan tåle gentagen anvendelse125 års erfaring

Når et samarbejde etableres og et boligprojekt skabes tager man første skridt i kunderejsen hos JCN Bolig.

Mød vores grønne team der tager dig igennem kunderejsen


Kontakt os

Har du spørgsmål til bæredygtigt byggeri. Vi er klar på at hjælpe dig.

Bliv ringet op

Karen HH Andersen

Bæredygtighedschef

smartphone(+45) 5455 4547

mailE-mail

Karen HH Andersen

keyboard_arrow_up